Правові акценти. Купівля страхового стажу

Правові акценти. Купівля страхового стажу

Що таке страховий стаж? Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно зі законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який сплачено страхові внески (Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Починаючи з першого січня 2019

Що таке страховий стаж?

Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно зі законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який сплачено страхові внески (Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Починаючи з першого січня 2019 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу не менше 26 років (стаття 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Якщо в особи не вистачає страхового стажу, вона може укласти угоду щодо добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціальне страхування та сплатити єдиний внесок за попередні періоди, під час яких не перебувала у трудових відносинах.

Хто має право на укладення  такої угоди ?

Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

  • члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню – на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (одночасно на пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності);
  • особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними підпунктами 1, 2 пункту 1 розділу ІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15), та не належать до платників єдиного внеску, визначених підпунктами 3, 4, 6 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції, зокрема іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Куди звернутися?

Для укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідно звертатись за місцем проживання до органів Державної фіскальної служби України .

Які документи для цього необхідно подати?

  • Заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за відповідною формою;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5 з управління пенсійного фонду);
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • документ, що підтверджує членство в такому господарстві (для членів особистого селянського господарства).

Який розмір і строки сплати єдиного внеску ?

Єдиний внесок встановлюється в розмірі 22 % суми, що визначається платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати). При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (в 2019 році – 918,06 гривень).

Сума одноразово сплаченого єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (зокрема за період з 01 січня 2004 року до 31 грудня 2010 року), сплаченого за кожен місяць такого періоду, не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, та не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.

Приклад: сума одноразово сплаченого єдиного внеску за 2018, яка підлягає до сплати

819,06×2=1638,12 гривень (де 819,06 – розмір мінімального страхового внеску в 2018 році; 2 – коефіцієнт 2)

1638,12×12=19657,44 гривень (де 12 – кількість місяців, за які необхідно сплатити страховий стаж)

Тобто, для того щоб вам зарахували 2018 рік у страховий стаж потрібно заплатити 19657.44 грн. у фіскальну службу.

За детальнішою інформацією з даного питання та інших правових питань ви можете звернутись у Перший львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Львів, вул. Г. Чупринки, 71 або за телефоном: (032)237-08-09, (073)432-68-36.

visnyk
ADMINISTRATOR
PROFILE
Ростислав ЗАВАДА

Дивіться також

Залишити коментар

Ваш email не буде опубліковано. Обов'язкові поля позначено *

Cancel reply

Останні новини